wtorek, 8 marca 2011

Abolicja w ramach nowej ustawy o cudzoziemcach

Rząd opublikował nareszcie długo wyczekiwane założenia do projektu ustawy o cudzoziemcach. Dokument liczy ponad 200 stron, a część która w bezpośredni sposób dotyczy abolicji znajduje się w rozdziale numer 12 "Wpływ ustawy o cudzoziemcach na stosunki powstałe pod działaniem przepisów dotychczasowych." W punkcie 10 czytamy, że z abolicji będą mogły skorzystać osoby, które są w Polsce co najmniej od 20 grudnia 2007r.. Osoby te dostaną zezwolenie na pobyt czasowy na 2 lata. Planowany czas trwania abolicji to 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W całości dokument można pobrać ze strony Urzędu do Spraw Cudzoziemców:
http://www.udsc.gov.pl/Zalozenia,do,projektow,1237.html
Nie wiadomo jeszcze jednak, kiedy projekt ustawy trafi do Sejmu. Prace mogą trwać jeszcze miesiącami, a sama ustawa musi zostać zaakceptowana przez Sejm, Senat i Prezydenta. Za wprowadzeniem abolicji opowiedział się także Rzecznik Praw Obywatelskich, Prof. Irena Lipowicz:
http://lex.pl/?cmd=artykul,10490
Pomimo tego, iż rząd jest przychylny abolicji, powiązanie jej z nową ustawą o cudzoziemcach odsuwa jej wprowadzenie w czasie. Do 14 marca potrwają konsultacje społeczne na temat założeń do tego projektu, osoby które chciałyby się podzielić swoimi uwagami na ich temat, mogą adresować je bezpośrednio na adres MSWiA lub na maila asia@frog.org.pl.  


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz