piątek, 27 stycznia 2012

Już ponad dwa tysiące wniosków o ablicję!

    Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców o 27 stycznia 2012, godz. 16:00 zarejestrowano wnioski 2320 osób ubiegających się o abolicję. Oznacza to, że w miesiąc przekroczona została liczba osób w stosunku do abolicji 2007/2008.
   Najwięcej wniosków złożyli obywatele Wietnamu, Ukrainy i Armenii. Najwięcej, bo ponad 1800 chętnych do skorzystania z abolicji mieszka w województwie mazowieckim.  

piątek, 20 stycznia 2012

Pierwsze osoby już legalnie!

Gratulujemy dwóm osobom w Olsztynie, które jako pierwsze skorzystały z abolicji! W całej Polsce urzędnicy przyjęli już ponad 1500 wniosków. Imigranci ubiegający się o abolicję to głównie obywatele Wietnamu, Ukrainy i Armenii, ale także Chińczycy, Rosjanie czy Białorusini.

Więcej w artykule : http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,10985059,Abolicja__sa_juz_pierwsze_decyzje_legalizujace_pobyt.html


poniedziałek, 9 stycznia 2012

Przyłącz się do nowego stowarzyszenia!

Jesteś cudzoziemcem, który lubi działać społecznie?
Czujesz powołanie żeby pomagać innym?
Chcesz poznać innych aktywnych i zaangażowanych migrantów?
Chcesz pomóc innym skorzystać z abolicji?

Przyjdź na spotkanie założycielskie NOWEGO STOWARZYSZENIA cudzoziemców mieszkających w Polsce:
22 stycznia 2012 o godzinie 18:00
w klubokawiarni „Powiększenie”
ul. Nowy Świat 27.

Zapraszamy wszystkich cudzoziemców, którzy chce wspólnie działać i pomagać innym. Podziel się swoimi pomysłami czym może zająć się stowarzyszenia żeby skutecznie działać na rzecz cudzoziemców w Polsce.
W razie pytań zadzwoń pod numer 788 588 660.

poniedziałek, 2 stycznia 2012

Od dziś można składać wnioski o abolicję!

   Już dzisiaj mozna składać wnioski o abolicję w urzędach wojewódzkich właściwych dla miejsca zamieszkania cudzoziemca.
    W Warszawie wnioski mozna składać:   
- w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, pok. 711, III p. (wejście F od strony al. Solidarności) w godz. 10.00-17.30 (poniedziałek) oraz 8.00-15.00 (wtorek, czwartek, piątek);
- w Kancelarii Głównej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Bankowy 3/5, pok. 34 (wejście B) w godz. 8.00-15.30 (poniedziałek-piątek)
- w Ogólnomiejskim Punkcie Obsługi Mieszkańców usytuowanym w Galerii Stacji Metro Centrum w Warszawie (patio lokal 2002L) od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-19.30 (przerwa w godz. 15.30-16.00);
     W województwie mazowieckim wnioski przyjmuja także delegatury w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Od dzisiaj mozna też umówić się telefonicznie się na złożenie wniosku w siedzibie Urzędu pod nr tel. 22 695 69 60.
    Wnioski przymowane sa w urzędach wojewódzkich i delegaturach w całym kraju. Adresy urzędów dostępne są na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców.

Akcja informacyjna "Bądź legalnie"

    Strona internetowa www.abolicja.gov.pl jest częścią akcji przygotowanej przez Urząd ds. Cudzoziemców, która ma zachęcać cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce do skorzystania z abolicji. Akcję można tez polubić na Facebooku.
    Informacje na stronie są dostępne w języku polskim, angielskim, rosyjskim i wietnamskim. Na stronie mozna znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Tam też można pobrać wniosek potrzebny do uzyskania abolicji.
    W ramach akcji przygotowano także plakaty, które wisza już w warszawskich autobusach, a wkrótce też w pociągach. Gotowe są już trzy spoty reklamowe pt."Niewidzialni," które mają być rozpowszechnione w internecie i telewizji.  Od października informacje mozna uzyskać na specjalnej infolinii pod numerem (22) 60 175 25.   

Wszystkiego dobrego w 2012!

    Wracamy po przerwie aby informować na temat abolicji, która ruszyła dzisiaj, 2 stycznia.
    Wprowadzenie abolicji było możliwe dzięki mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, działaczy społecznych i przede wszystkim samych migrantów. Od dzisiaj do 2 lipca moga oni starać się o zalegalizowanie swojego pobytu.
    Wszystkim, którzy przyczynili się do wprowadzenia abolicji dziękujemy za wsparcie. Cudzoziemcom, którzy skorzystają z abolicji życzymy przełomowego roku 2012 i nieustającego zaangażowania na rzecz poprawy sytuacji migrantów w Polsce! 

czwartek, 23 czerwca 2011

Rząd przyjął projekt abolicji!

Cudzoziemcy przebywający w Polsce nielegalnie i od co najmniej 20 grudnia 2007 r. będą mogli tu mieszkać i pracować bez zezwolenia przez kolejne 2 lata Rada Ministrów przyjęła dzisiaj projekt ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Najpierw jednak musi uchwalić je Sejm.


Podstawowym wymogiem do uzyskania zezwolenia na zamieszkanie w naszym kraju, na czas oznaczony w trybie abolicji, będzie nieprzerwany pobyt cudzoziemca w Polsce co najmniej od 20 grudnia 2007 r., przy czym pobyt ten powinien być nielegalny w dniu wejścia ustawy życie.


W przypadku cudzoziemców, którym odmówiono statusu uchodźcy i orzeczono wydalenie z Polski - wymogiem uzyskania zezwolenia będzie nieprzerwany pobyt w naszym kraju co najmniej od 1 stycznia 2010 r. O wydanie takiego zezwolenia będą mogli również wystąpić cudzoziemcy, wobec których 1 stycznia 2010 r. trwało postępowanie o nadanie statusu uchodźcy (wszczęte w związku ze złożeniem kolejnego wniosku w tej sprawie).


Zezwolenie na pobyt czasowy w trybie abolicji będzie udzielane na 2 lata. W trakcie takiego pobytu cudzoziemiec będzie mógł zatrudnić się bez zezwolenia - na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie w ustawie przewidziano  złagodzenie dodatkowych warunków, koniecznych do zalegalizowania pobytu cudzoziemca w  trybie abolicji. Chodzi o odstąpienie od wymogu dotyczącego zapewnienia zamieszkania, możliwości wykonywania pracy i posiadania wystarczających środków utrzymania.


Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie musiał złożyć w ciągu sześciu miesięcy od daty obowiązywania ustawy.