wtorek, 30 listopada 2010

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta

Dnia 17.11.2010r. Kancelaria Prezydenta wysłała do Komitetu "Imigranci na rzecz abolicji" list z podziękowaniami za nadesłane materiały. W liscie czytamy "Mając na uwadze złożoności zagadnienia oraz konieczności strukturalnego rozwiązania poruszanych przez Państwa problem6w, pragniemy zapewnić, iż Państwa opracowanie pt. ,,Nieuregulowane pobyty cudzoziemców w Polsce: próby rozwiązania problemu" stanowić będzie jeden z czynników opiniotwórczych w procesie legislacyjnym dotyczącym ustawy o cudzoziemcach" Jednocześnie Kancelaria Prezydenta zapewnia iż "Zgodnie z informacją Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Pana Ministra Rafala ROGALI przedstawionej na Komisji Mniejszo$ci Narodowych i Etnicznych Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach zostanie wprowadzony pod obrady Sejmu w połowie przyszlego roku." Z niecierpliwością czekamy na zaproszenie na konsultacje społeczne w sprawie projektu nowej ustawy i liczymy iż uwzględni ona nasze postulaty w sprawie abolicji! Oryginał listu do pobrania tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz