niedziela, 17 października 2010

Zapraszamy na akcję pod Sejmem!

W piątek 22 października o godz. 11 pod sejmem zbiorą się migranci by na ręce Marszałka Sejmu złożyć apel w sprawie abolicji dla migrantów o nieuregulowanym statusie. Pod apelem podpisało się już ponad tysiąc osób, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, dziennikarze, politycy, a przede wszystkim migranci ze wszystkich stron świata mieszkający w Polsce.

Zebrani z tej okazji zwolennicy abolicji dla migrantów zainaugurują akcję „Jestem za,” która promuje legalny pobyt i pracę cudzoziemców w Polsce. Hasłami przewodnimi akcji są „Daj zielone światło dla abolicji” „Chcemy wyjść z szarej strefy” i „Nikt nie jest nielegalny.” Symbolem akcji jest zielone jabłko, gdyż to właśnie przy zbiorach owoców pracuje wielu migrantów mieszkających w Polsce.  Dlatego też wraz z tekstem apelu migranci przekażą dla posłów kosz jabłek z sadu w Grójcu.

Wprowadzenie nowej ustawy abolicyjnej umożliwiłoby migrantom przebywającym obecnie w Polsce legalny pobyt i podjęcie legalnej pracy. W praktyce oznaczałoby to ograniczenie szarej strefy, bo pracujący imigranci mogliby wywiązywać się ze swoich zobowiązań podatkowych i opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. W wielu przypadkach, abolicja pozwoliłaby też na swobodny wyjazd za granicę migrantom, którzy od wielu lat nie widzieli swoich bliskich.

Podpisy zbierane były pod apelem od marca przez Komitet „Imigranci na rzecz abolicji,”  w którego skład wchodzą przedstawiciele migrantów oraz organizacji pozarządowych zajmujących sie integracją cudzoziemców mieszkających w Polsce.  W tekście apelu czytamy „W imieniu nielegalnych imigrantów prosimy o prawo do uczciwego i godnego życia. (...) Prosimy o to, by Polska skorzystała z naszych umiejętności, przedsiębiorczości i pracowitości. Żeby tak się stało, konieczne jest przyjęcie skutecznej ustawy abolicyjnej dla nielegalnych imigrantów.”


Kontakt dla prasy: Joanna Bronowicka, asia@frog.org.pl, 517 459 418.

1 komentarz: